רישום תמרוקים בישראל לקבלת רשיון משרד הבריאות והכנת תיקי תמרוק להחדרת מוצרים
לשוק האירופאי

עם היכנס הרגולציה החדשה בישראל, ד"ר שרה טל תשמש כנציג אחראי עבור חברות רבות ותלווה את הלקוח בכל התהליך. החלת החוק מתוכננת לכל המאוחר לסוף השליש האחרון של שנת 2017.

השירות כולל :
  • אחריות על המוצר היוצא ומשווק בשוק הישראלי, תוך הקפדה על היותו עומד בכל הדרישות של הרגולציה, כפי שקבעם משרד הבריאות הישראלי והיותו בטוח לשימוש.

  • בניית תיק תמרוק Product Information File ואחריות על עמידתו בדרישות: אופן הייצור, איסוף מסמכים עבור חומרי הגלם, כתיבת הפורמולה, אי ביצוע ניסויים בבעלי חיים, אישור הטענה השיווקית Claim, אריזת המוצר, תווית ועוד.

  • אחריות והכוונה לביצוע בדיקות מעבדה מיקרוביאליות, כימיות,  challenge test ויציבות.

  • יידוע Notification המוצר ע"פ דרישת משרד הבריאות ויציאה לשוק.

  • הקפדה על קיום תיק התמרוק ועידכונו במהלך כל חיי המוצר על מנת לאפשר שיווקו בשוק ללא חשש.

  • הצגה של תיק התמרוק בפני משרד הבריאות הישראלי ע"פ דרישה וכן דיווח על מקרים חריגים.

 

אל תהססו ליצור קשר עימי על מנת לרשום תמרוקים בישראל וכדי ללמוד על הדרישות ולהערך לקראת התקנות החדשות

הערה: אין בדברים שנרשמו לעיל על ידי, בדבר הרגולציה החדשה בישראל, משום נתונים סופיים ותוקף מחייב, שכן עדיין קיימת אי בהירות בנושא. בכל מקרה יש לבדוק את פרטי החוק ותנאיו עם פרסום החוק והתקנות ע"י משרד הבריאות.

רישום מוצרי קוסמטיקה
וקבלת רשיון
משרד הבריאות

~~~~~~~~~~

הכנת תיקי תמרוק
לשם יידועם 
בשוק האירופאי

צור קשר